Posts

Thema: 'Bouwen'

De voorbije periode werkten we rond het thema 'bouwen'.  Er kwamen heel wat nieuwe woorden/begrippen aan bod! Het woordje architect vonden we wel een moeilijk woord. Dat de metselaar te werk gaat met 'halfsteensverband'. Konden we in de bouwhoek aan de lijve ondervinden. We maakten kennis met de vlakke figuren en speelden hierbij wat spelletjes buiten. Om nadien dit alles eens te oefenen in een tekendictee. We trokken er op uit en zochten bouwwerven in de omgeving. Hierbij hadden we geluk want elke kleuter mocht in een grote kraan zitten. Leuke ervaring! Ons vaderdagwerkje kreeg steeds meer vorm! Flink gewerkt sloebers! In groepjes bekeken we beter de plannen van een huis. Manuel bracht het verhaal van de drie biggetjes voor de klas. Leerlingen van de broederscholen kwamen boekjes voorlezen! Ook meten, spiegelen en opdrachtkaarten kwamen aan bod en nog heel wat meer. Daarbij vierden we ook nog het feest van Anas. Gelukkige verjaardag grote vriend! Zie hier enkele foto&#
Recente posts